Tāmēšana

Pirms tāmes sagatavošanas veicam pilnu objekta apsekošanu, tostarp noskaidrojam slēptus defektus, nosakām tā esošo energoefektivitātes stāvokli.

Tā kā tāmes sastādīšana ir individuāla rakstura – atšķiras objekti un atšķiras klientu vēlmes, tad, lai noteiktu maksimāli precīzas izmaksas, apzināmies klienta priekšstatu par iekārtojamo un piemērotāko objekta apkures katlu un visu sistēmu turpat līdz sīkākai detaļai. 

Objektu uzraudzība

Jo noteiktāks būs Jūsu sākotnēji izteiktais apkures sistēmas redzējums, jo precīzāk varēsiet rēķināties ar iespējamām ekspluatācijas izmaksām. Tikpat svarīgi jau tāmēšanas laikā mums uzklausīt visu par ventilācijas (it īpaši rekuperācijas) iespējamību, kas tāmē var būtiski mainīt tajā iekļautās izmaksas.

Tāme var tikt sastādīta dažādos līmeņos – tā, piemēram, sīkāku detalizāciju atstājot nākamajai kārtai vai līdz nianšu noskaidrošanai, tāpat citu iemeslu dēļ. Iespējams, tā atkarīga no Jūsu vai kredītiestādes vēlmēm. Tā notiek, teiksim, cita būvuzņēmēja izvēles gadījumā, kad apkures sistēmas maksimālas atdeves un drošības nodrošināšanai nepieciešams ko mainīt līdz ar konkrētām iekārtām, ierīcēm vai detaļām.

Ja uzstādīšanas un iekārtošanas darbi objektā paredzēti pēc ilgāka laika posma, tāmi sagatavosim, rēķinoties gan ar esošiem nodokļiem (PVN, darbaspēka u.c.), gan ar tādiem, kādi jau Saeimas apstiprināti un valstī pēc zināma laika posma paredzēti.
Mūsu sagatavotās tāmes palīdzēs jums rēķināties ar nepieciešamajiem līdzekļiem, un tās varēs kalpot kredīta pieteikumam.
Ja Jums ir nepieciešams, tāmi sagatavosim atbilstoši Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” noteiktajām prasībām, kā arī Jums ērtāk lietojamā dokumenta, piemēram, Windows Excel, formātā.

Apkures sistēmas ierīkošanu un apkures katla uzstādīšanu un pieslēgšanu nodrošina sertificēti darbinieki. 

SB Siltumserviss, SIA

Reģistrācijas numurs: 44103142762
Rīga, Lielirbes iela 13 - 50, LV-1046

Objekta uzraudzība
Tāmēšna
Projektēšana
Serviss
Garantija
Pēc garantijas apkalpošana

 +371 26 688 163

info@sbsiltumserviss.lv